در این ویدئوی ۴ دقیقه ای برخی از اظهارات مسئولان کشور گردآوری شده است.

امیدواریم مجلسی ها مانند ماه‌های گذشته از رفتارهای شعارگونه بپرهیزند و دولت را وادار به پاسخگویی کنند.