به گزارش «نود اقتصادی»، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه اکسپو ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری با کشورهای هدف می‌پردازد و شرکت‌های تجاری به صورت تجمیع شده در داخل کشور می‌توانند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی خانه بخش خصوصی است. این نهاد برنامه جدی در تعامل و همکاری با سازمان توسعه تجارت و مدیریت شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته که بر اساس آن بسته تشویقی تدوین شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی افزود: بر اساس این بسته تشویقی، تجار و صاحبان بنگاه‌های خرد و متوسط برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرند و بخشی از هزینه حضور در رویدادهای کشورهای هدف پرداخت می‌شود تا فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور باشد.

سلاح ورزی گفت: با ایجاد این شرایط می‌توانیم یک هزار و ۲۰۰ مشتری خارجی را به کشور بیاوریم تا بتوانیم تولیدات خود را عرضه کنیم و این روند در تسهیل توسعه تجارت موثر خواهد بود.