به گزارش «نود اقتصادی»، به دنبال نامه ماه گذشته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزرای صمت و اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت درآمدهای اتاق بازرگانی از محل سه در هزار درآمد مشول مالیات دارندگان کارت‌های بازرگانی، هفته گذشته سازمان حسابرسی خواستار دریافت صورت‌های مالی اتاق بازرگانی در ۱۰ سال گذشته بود. 

بررسی نامه سازمان حسابرسی درباره عملکرد اتاق بازرگانی که به دست خبرنگار «نود اقتصادی» رسیده نشان می‌دهد که صورت ریز پرداخت‌های ۴۰۰ عضو اتاق بازرگانی، صورت ریز کمک به تشکل‌ها، اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق‌های مشترک، صورت ریز هزینه‌های ساختمان‌های در دست احداث اتاق بازرگانی و فهرست قراردادهای فی مابین اتاق بازرگانی و شرکت کیسیون هم مورد درخواست سازمان حسابرسی از اتاق بازرگانی بوده است.

ورود سازمان حسابرسی به درآمد و هزینه کردهای اتاق بازرگانی به دنبال استفاده شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از اختیارات خود است که برای اولین بار در تاریخ اتفاق افتاده و پیش از دولت سیزدهم سابقه نداشته است. 

باید دید در نهایت اتاق بازرگانی در راستای شفاف سازی درآمدها و هزینه‌هایش چقدر با سازمان حسابرسی تعامل می‌کند؟