به گزارش «نود اقتصادی»، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس اظهار داشت: رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس صنفی بازرگانان کشورمان بگوید چطور بازرگانان و شرکت‌های آن‌ها در لیست تحریمند، اما او در این موضوع خاص در امان است؟ یعنی ایشان چه رویه‌ای را دنبال کرده که نامش در لیست تحریم‌ها نیست؟

 وی بیان کرد: با مدیریت اتاق بازرگانی ایران، کدام تحریم‌ها به نفع مردم دور زده شد؟ چرا برای واردات دارو فکری نشد که بیمار فقط درد مریضی داشته باشد نه درد دیگر؟ چرا برنج پاکستانی از سال ۹۲ تا امروز این‌قدر رشد قیمت داشته است؟ چرا ۸۵ درصد واردات نهاده‌های دامی دست افرادی از طیف آقایان در اتاق بازرگانی است.