به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تأمین مالی استقراض کردیم. سال ٩٩ از نظر تأمین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و با وجود بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت تأمین کردیم.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه درآمدهایی مالیات در سال گذشته تحقق ۱۰۷ درصدی داشتیم ضمن اینکه در بخش مالیات سیاست بر این بود که فشاری بر مودیان خوش حساب وارد نیاید. با این اقدامات دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشتیم.

وزیر اقتصاد گفت: هر چند هیچ استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده، اما بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته که آن هم در چارچوب چرخه چهار جانبه و تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها بوده است.