به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بورس، دولت در سال ۹۹ از نقل‌وانتقال سهام در بورس ۱۷ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان نسبت به درآمد مالیاتی ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومانی سال ۹۸ رشد ۴۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.