به گزارش «نود اقتصادی»، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در محل‌های پیش بینی شده، مصرف نشد.

وی ببان کرد: مردم باید اثر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زندگی خود لمس کنند در حالیکه در شرایط کنونی ارز دولتی به هدف اصابت نکرده و تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارد.

نایب رئیس مجلس گفت: وزیر صمت اگر پیشنهادی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ دارد باید در دولت مطرح می کرد. آقای رزم حسینی باید بر نحوه اختصاص ارز دولتی نظارت کند تا از سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کند.

نیکزاد بیان کرد: آقای رزم حسینی باید نظارت بر بازار را جدی بگیرد زیرا در صورت عدم نظارت ارز ۴۲۰۰ تومانی به رانت تبدیل می شود.