به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: بخش زیرساخت متولی خودش را دارد، وزارت نیرو، وزارت نفت در این حوزه مسئولیت دارند، وزارت راه و شهرسازی در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل مسئولیت دارد ما به عنوان مسئول مستقیم این کار نیستیم ما به عنوان مطالبه گر بخش تولید در بخش دولتی این موضوعات را دنبال می‌کنیم تا این موضوعات پیگیری شود به اضافه اینکه خود ما هم و بنگاه‌های بزرگ بخش تولید کمک‌هایی را در این حوزه انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: مثلاً در حوزه برق و آب حدود ۱۲ میلیارد دلار برنامه سرمایه گذاری تعریف کردیم که در سال گذشته بحث برق آن آغاز شده بود حدود ۱۴ هزار مگاوات برق توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی در حال احداث نیروگاه است، حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد؛ با توجه به عدم سرمایه گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه تولید برق اتفاق افتاد و آسیب آن هم متوجه بخش تولید شد، بخش تولید آستین بالا زد با کمک وزارتخانه و پشتیبانی وزارت صمت و حمایت‌های وزارت نیرو بحث تولید ۱۴ هزار مگاوات برق را در دستور کار قرار داد.