به گزارش «نود اقتصادی » در حالی که تنها کمتر از دو روز به پایان مهلت نام نویسی برای شرکت در انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باقی مانده، برخی اخبار حاکی از شرکت نکردن حدود نیمی از اعضای هیات نمایندگان دوره نهم در این دوره است. 

انتخابات‌های دو دوره گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با پیروزی "ائتلاف برای فردا" به سرلیستی مسعود خوانساری ( رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران ) به سرانجام رسید که البته عده‌ای از منتقدین اتاق شبهات زیادی در خصوص نحوه برگزاری این انتخابات‌ها مطرح می‌کنند.

اما خبر می‌رسد که در این دوره این ائتلاف برای ارائه لیست واحد با چالش‌های مختلفی رو به رو شده است. گفته می‌شود برخی از اعضای شاخص این لیست مانند سید رضی حاجی آقا میری و مهدی معصومی در این دوره تمایلی برای شرکت در انتخابات را ندارند و تغییر در آئین نامه انتخابات هم شرایطی را فراهم کرده تا عده زیادی از لیست فعلی هم نتوانند در انتخابات نامزد شوند.

طبق آئین نامه جدید فعال اقتصادی که قصد کاندیداتوری دارد باید طی یک سال حداقل ۱۵ میلیارد تومان فروش داشته و  ۲۰ کارمند بیمه شده به نامش ثبت شده باشد.

به نظر می‌رسد با این شرایط که در این دوره با تغییر آئین نامه به وجود آمده، عده زیادی از لیست ائتلاف برای فردا، جهت حضور در انتخابات دوره دهم خارج می‌‌شوند.

باید منتظر ماند و دید در پایان مهلت ثبت نام انتخابات، آرایش لیست‌های مختلف برای انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به چه شکل خواهد بود؟