به گزارش «نود اقتصادی» ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، بیش از نیمی از تولیدات کشور را در دست دارند.

بررسی روند تغییرات شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد در مردادماه سال ۱۴۰۱ این شاخص نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۰ رشد ۶/۷ درصدی داشته است. 

قابل ذکر است بدون در نظر گرفتن اردیبهشت و تاحدودی خرداد سال ۱۴۰۰ که به‌واسطه کاهش محدودیت‌های کرونایی شاخص تولیدات صنعتی بورسی رشد قابل‌توجهی داشته؛ رشد نردیک به ۷ درصدی مردادماه یک رکوردشکنی از اوایل سال ۱۳۹۸ تاکنون است.