به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از شانا، علیرضا شاه‌میرزایی افزود: در دو سال کرونا، انتخابات‌های اصناف عقب مانده بود؛ همچنین به دلیل تغییر قانون مجلس در سال 1392، الزام قانونی وجود دارد که از انتخاب عزیزانی که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق بوده‌اند محروم هستیم. متأسفانه در سالهای قبل تفسیرهای مختلفی از این قانون شده بود. وی گفت: ولی در دولت سیزدهم، ضمن پایان یافتن بحران کرونا، بررسی‌های دقیق حقوقی توسط بخش‌های حقوقی وزارت صمت و کمیسیون‌های ذیربط مجلس انجام شد و پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، از ابتدای امسال برگزاری انتخاباته سرعت گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدیر از کار بزرگی که با همکاری مدیران استانی وزارتخانه و بزرگان بازار و اصناف کشور انجام گرفت گفت: این حجم انتخابات و تغییرات در هیأت مدیره‌های اتحادیه‌ها که ناشی از انباشتگی به دلیل کرونا و قانون جدید مجلس است، کار بزرگی بود که جز با همدلی و تلاش جهادی قابل انجام نبود و بزرگان اصناف، بار دیگر نشان دادند که حتی در زمانی که قانون مانع حضور آنها در هیأت مدیره می‌شود، دست از ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی خود برنمیدارند و بدون چشمداشت به عناوین، برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات و کمک به دولت تلاش می‌کنند. وی با اظهار اینکه از این تعداد انتخابات، حدود دو سوم، در دو ماه اخیر انجام شده است گفت: بحمدلله به وعدهای که داده بودیم عمل کردیم و برای انتخابات اتاقهای شهرستانها آماده هستیم. شاه‌میرزایی با اشاره به اینکه از مجموع 393 اتاق شهرستانها، 83 اتاق در دوره‌ قانونی خود هستند، گفت: از 310 اتاق که لازم است انتخابات آنها برگزار شود، انتخابات حدود 200 اتاق همزمان در تاریخ 28 شهریور ماه طبق قرار قبلی و با حضور نزدیک به 3 هزار نامزد دارای شرایط انجام خواهد شد و مابقی اتاقها نیز به زودی برگزار خواهند شد. معاون تجارت و خدمات وزیر صمت ضمن تأکید بر اینکه پیشکسوتان و بزرگان اصناف که مشمول محدودیتهای قانونی اخیر مجلس شدهاند، سرمایه‌های بزرگ کشور هستند گفت: از تمام ظرفیتهای قانونی برای بهرهمندی از تجربه این عزیزان در قالب ساختارهای صنفی جدید که در حال طراحی هستیم استفاده خواهد شد و دولت به تجربه این عزیزان نیاز فراوان دارد.