به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت در دوماهه نخست سال جاری ۶۱ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان بوده که از این رقم، حدود ۲۱ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان معادل ۳۵ درصد آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکتها، ۱۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان معادل ۱۹/۸ درصد مربوط به مالیات بر درآمد (حقوق و دستمزد و مستغلات و مشاغل)، حدود ۲ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان معادل ۳/۵ درصد مربوط به مالیات بر ثروت و ۲۵ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده و ...) بوده است.