مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: اعتراضات برخی کسبه و بازاریان به دلیل سابقه گذشته آن‌ها در پرداخت مالیات است. طبق قانون بودجه اطلاعات مربوط به دستگاه پز هم مبنای دریافت مالیات است. مثلا یکی از صاحبان مشاغل که سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان مالیات می‌داده امسال براساس اطلاعات دستگاه پز باید به ۸۰ میلیون برسد. از بهمن ماه دستگاه‌های پز هم به پرونده‌های مالیاتی الصاق شد. تلاش کردیم مالیات تعیین شده خیلی دور از دسترس نباشد. اگر اطلاعات فروش یک شخص کمتر از یک میلیارد تومان باشد این فرد حداکثر سه برابر مالیات سال قبل تا سقف ۵ میلیون تومان را پرداخت خواهد کرد.