به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، قاچاق معکوس و گرانی مواد غذایی در جهان، دولت دست به یک جراحی اقتصادی زد و حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، البته این مسئله همراه با بار تورمی در کشورمان بوده، که موجب افزایش قیمت کالا‌ها و مایجتاج ضروری مردم شده است.

وی بیان کرد: اقتصاد ایران طی چهار سال اخیر با تورم بسیار زیادی روبرو بوده، به طوری که میانگین تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده، اما متوسط تورم در ۴ سال اخیر با افزایش ۱۵ درصدی به ۳۵ درصد رسیده که این موضوع از لحاظ اقتصادی و تامین حداقل معیشت برای مردم فشار فزاینده‌ای را ایجاد کرده است، بنابراین در چنین شرایطی دولت باید تا تکمیل اطلاعات خانوار‌ها و جامعه هدف برای دادن کوپن، پرداخت ۳۰۰ هزارتومانی را ادامه دهد. زیرا نظام کالابرگ الکترونیکی نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق است.

شقاقی‌شهری افزود: اختصاص یارانه نقدی به تنهایی نمی‌تواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران نماید. در کنار اجرای درست هدفمند کردن یارانه‌های کالا‌های اساسی باید دولت اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی، اعطای معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی به منظور رونق فعالیت‌های تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و بودجه‌ای، کنترل نرخ ارز و اصلاح ساختار بودجه‌ای را انجام دهد، تا بتوان به نوعی تورم را کنترل کرد، در غیر این صورت تورم فزاینده‌ای رخ خواهد داد که در تمامی بازار‌ها تاثیرگذار است.