به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که دستگاه‌های کارت‌خوان در ظاهر ابزار شفافیت در کشور هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها با اعطای بی‌رویه کارتخوان‌ها به افراد و اصناف، راه دور زدن قانون و فرار مالیاتی و پولشویی و ... کاملا باز گذاشته‌اند، چراکه اغلب افرادی که با این ابزار، فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند دارای چندین دستگاه کارتخوان هستند که این وضعیت راه را برای دور زدن قانون آسان می‌کند.

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر نیز این مورد را تایید می‌کند، به‌طوری‌که‌  ایران با بیش از ۹/۶ میلیون دستگاه کارتخوان، پس از چین رتبه دوم را در تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی دارد.

همچنین تعداد کارتخوان‌های ایران ۲ برابر هند با جمعیت میلیاردی است و درحالی در تعداد جمعیت با کشورهای ترکیه و آلمان برابری می‌کند که تعداد کارتخوان‌های کشورمان ۶ برابر ترکیه و ۱۱ برابر آلمان است.