آرش شجاعی، دبیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: وزارت نیرو، سه ماه پیش جلوی خرید تضمینی برق انرژی‌های تجدید پذیر را گرفت، بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل این تصمیم یک شبه وزارت نیرو، اعتماد خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: وزارت نیرو سه هزار میلیارد تومان به دارندگان نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر بدهکار بوده زیرا سازمان برنامه و بودجه، بودجه مورد نیاز هر ساله را تخصیص نمی‌دهد.

شجاعی افزود: قرار بود در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، سالی یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید نصب شود در حالیکه تاکنون کل نیروگاه‌های نصب شده ۹۰۴ مگاوات بوده که نشان می‌دهد یک دهم برنامه‌ها هم محقق نشده است.

دبیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران بیان کرد: اردکانیان وزیر سابق نیرو به احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر کم‌محلی کرد و توجه آنها به این امر نمادین و سمبلیک بود، زیرا توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر در اولویت وزارت نیرو نبود و در دولت‌های قبلی، هیچ اتفاقی در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر رخ نداد.

شجاعی گفت: کشور پتانسیل راه‌اندازی بیش از ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارد زیرا ۳۰۰ روز در کشور آفتابی است.