به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور امسال در ۵ بانک و کارگزاری مفید (همگی صورت مالی شرکت اصلی) نشان می‌دهد سود خالص ۵۱۳ میلیارد تومانی کارگزاری مفید در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ از سود ۱۵۳ میلیارد تومانی بانک صادرات،  سود ۳۶۱ میلیارد تومانی بانک سینا، سود ۴۲۲ میلیارد تومانی بانک رفاه و سود ۴۴۵ میلیارد تومانی پست‌بانک بیشتر بوده و به سود ۶۱۲ میلیارد تومانی بانک سامان نزدیک است.

همچنین درحالی طی ۶ ماهه اول امسال سود خالص کارگزاری مفید ۵۱۳ میلیارد تومان بوده که در این مدت بانک سرمایه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان ضرر خالص ساخته است. 

قابل ذکر است برای درک کوچک‌مقیاس بودن فعالیت کارگزاری مفید در مقابل بانک‌ها کافی است بدانیم فقط در بخش نیروی انسانی، کارگزاری مفید درحالی ۸۵۷ شاغل دارد که تعداد شاغلان بانک صادرات نزدیک به ۲۵ هزار نفر است. این تعداد در بانک رفاه بیش از ۹۶۰۰ نفر، در پست‌بانک ۲۷۰۰ نفر، در بانک سامان ۲۵۰۰ نفر، در بانک سینا ۲۳۰۰ نفر و در بانک سرمایه ۱۳۱۳ نفر است.