اخبار شرکتها-به منظور حفظ سلامت مشتریان، تاریخ انقضای تجارت‌کارت به مدت یک سال بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، تمدید می‌شود.

بانک با ارسال یک پیامک، شما را از این موضوع آگاه خواهد کرد.