به گزارش «نود اقتصادی» در ۵ ماهه سال گذشته ۹۴۳ تن پارچه رومبلی به ارزش نزدیک به ۴.۵ میلیون دلار وارد کشور شده بود که این میزان در ۵ ماهه امسال از لحاظ وزنی به ۲ هزار و ۴۰۶ تن و از نظر ارزش نیز ۱۲ میلیون و ۷۲۷ هزار دلار رسیده است. 

به عبارتی طی ۵ ماهه امسال واردات پارچه‌های رومبلی رشد ۱۵۵ درصدی از نظر وزنی و رشد ۱۸۵ درصدی از نظر ارزش رسیده است. 

قابل ذکر است براساس گزارش‌های وزارت صمت میزان مصرف مبل کشور حدود ۴۳۰ هزار دست در سال است که مصرف کل پارچه برای این میزان مبل، حدود ۲۴ میلیون مترمربع خواهد بود. همچنین میزان تولید پارچه رومبلی در کشور در ۱۳۹۹ به ۲۹.۶ میلیون مترمربع رسیده که کل نیاز سالانه کشور را تامین می‌کند.