نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع بیمه سلامت با حضور سجاد رامندی، معاون بیمه اشخاص بیمه دی، مسعود همتی گل سفیدی ، معاون بیمه اشخاص بیمه ملت، مجتبی عطری، معاون فنی بیمه دانا
و مجید گرشاسبی، مدیر بیمه اشخاص بیمه پارسیان در محل سایت «نود اقتصادی» برگزار شد.