شنبه یکم آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۴:۲۲ بعد از ظهر

اخبار مسعود همتی

برگزاری نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع بیمه سلامت

نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع بیمه سلامت در محل سایت «نود اقتصادی» برگزار شد.

فیلم/عضو کارگروه تخصصی درمان سندیکای بیمه گران ایران در  گفتگو با نود اقتصادی:
یک پنجم خسارت پرداخت شده در بیمه درمان تقلبی و غیر واقعی است

مسعود همتی گل سفیدی بیان کرد: شرکت های بیمه ای در استخدام نیروهای تحخصصی توجه بیشتری داشته باشند زیرا نیرویی که تفاوت نوار عضله با نوار عصب را نمی داند چگونه مشتری را قانع خواهد کرد؟ 15 تا 20 درصد هزینه هزینه های درمان در صنعت بیمه غیر واقعی است. 

مسعود همتی مدیر بیمه‌های درمان بیمه ملت خبر داد:
ضریب خسارت و وصول حق‌بیمه‌ دو شاخص مهم در رشته بیمه‌های درمان

مدیریت بیمه‌های درمان بیمه ملت با ارائه راهکار و طرح‌های نوین اختصاصی درصدد است ضریب خسارت در این حوزه را کاهش  داده و با پیگیری و اجرای آن و وصول حق‌بیمه‌های درمان به جذب پرتفوی‌های مناسب دست یابد. این طرحی است که روزهای پرکاری را برای مدیریت بیمه‌های درمان رقم زده است. اما این‌که چگونه و به چه نحوی قرار است در کنار کاهش ضریب خسارت در بیمه‌های درمان، معضل وصول حق‌بیمه‌ها نیز رفع شود.

«نود اقتصادی»‌کسب اطلاع کرد+نمودار
ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی


«نود اقتصادی»‌ کسب اطلاع کرد+سند
 ۳۴ شرکت بورسی در سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند
فیلم/ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفتگو با «نود اقتصادی»:
وزارت نیرو پول نیروگاه‌های بخش خصوصی را نمی‌دهد

پربیننده