شنبه یکم آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۸:۲۳ بعد از ظهر

اخبار مجتبی عطری

برگزاری نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع بیمه سلامت

نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع بیمه سلامت در محل سایت «نود اقتصادی» برگزار شد.

فیلم/دبیر کارگروه  بیمه درمان سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» خبر داد:
استفاده از مدل آمریکایی تعرفه سلامت در روزهای پایانی دولت روحانی‌؛ همه چیز با تعرفه آزاد حساب خواهد شد

دکتر سید مجتبی عطری بیان کرد: اقدام خطرناک شورای عالی سلامت در جایگزین کردن کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت آمریکا با کتاب ارزش‌های  نسبی سلامت فعلی در ایران. در صورت جایگزین شدن این کتاب،  هزینه درمان و سلامت در کشور چندین برابر فعلی افزایش خواهد یافت.

«نود اقتصادی»‌کسب اطلاع کرد+نمودار
ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی


«نود اقتصادی»‌ کسب اطلاع کرد+سند
 ۳۴ شرکت بورسی در سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند
فیلم/ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفتگو با «نود اقتصادی»:
وزارت نیرو پول نیروگاه‌های بخش خصوصی را نمی‌دهد

پربیننده