اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی تاسیکو مجمع عمومی سالیانه شرکت محصولات کاغذی لطیف با حضور مدیرعامل گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین، معاونین و مدیران و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت لطیف در محل سالن جلسات هلدینگ سلولزی برگزار شد. در این مجمع به وضعیت لطیف در سالی که گذشت پرداخته شد و صورتهای مالی شرکت محصولات کاغذی لطیف، منتهی به سال مالی 1399/12/30 از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش مطلوب را دریافت کرد. از جمله دست آوردهای مهم شرکت محصولات کاغذی لطیف در سالی که گذشت میتوان به ثبت بیشترین مبلغ و مقدار فروش محصول و بیشترین مقدار تولید از تاریخ بهره برداری به میزان 19756 تن اشاره کرد. رشد و ارتقا شاخص های سودآوری، دریافت گواهینامه سطح اهتمام از سومین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری و اقدامات اجرایی در خصوص استاندارد ایزو 17025 نیز از دیگر اقدامات لطیف در سال گذشته بود.