اخبار شرکتها-اگر به همراز دسترسی نداشتید، می‌تونید با استفاده از گزینه پیامکی، رمز یکبار مصرف رو از طریق پیامک دریافت کنید.

ضمنا برای افزودن کارت در اپلیکیشن همراز، می‌تونید به سادگی و از طریق منوی خدمات در همراه بانک تجارت، فعالسازی رمز پویا رو انجام بدید.

حرفه ای ها هوشمندانه انتخاب می‌کنند.