به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی رضاخواه ، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اظهار داشت: در نشست امروز شورای رقابت قطعا سناریوهای مختلفی برای افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود و هرچند نمایندگان مجلس در این شورا حق رای ندارند اما همان گونه که تاکنون با استفاده از شان نظارتی خود از افزایش بی‌رویه بهای خودرو جلوگیری کردیم، در جلسه امروز نیز با رشد بی رویه و بی منطق قیمت مخالفت می‌کنیم.