به گزارش «نود اقتصادی»، بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی: در حال حاضر قیمت نان چند نرخی است، به عنوان مثال یک نانوایی لواش ممکن نان را به همان قیمت مصوب گذشته یعنی ۳۰۰ تومان عرضه کند و واحد دیگری نان لواش را به ۴۰۰ و واحد سوم ۴۵۰ تومان عرضه کند.

وی بیان کرد: در مورد نان بربری و سایر نان‌ها نیز همین وضعیت حاکم است، مثلا ممکن است، یک واحد نان بربری را به قیمت هزار تومان عرضه کند و واحد دیگری ۲ هزار تومان و یا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: نانوایان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند. این به هم ریختگی در قیمت نان ناشی از عدم اعلام قیمت مصوب در هر سال متناسب افزایش نرخ تورم و هزینه‌های تولید است. 

نوروزمقدم افزود: درخواست ما سال گذشته افزایش ۸۰ درصدی قیمت نان بود، اما با توجه به افزایش مجدد هزینه‌ها درخواست ما در سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان نسبت به قیمت‌های مصوب سال ۹۸ است.