به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اظهار داشت: رتبه ایران در خصوص بهبود محیط کسب و کار در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت.

وی بیان کرد: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.

وزیر اقتصاد افزود: هشت اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگرهای ذیل آن توسط اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تایید شده و این سه اتاق به بانک جهانی گواهی رسمی دادند ولی بانک جهانی این اصلاحات را قبول نکرد. این‌ نحوه برخورد، شائبه برخورد سیاسی آن نهاد با این موضوع تخصصی را تقویت می کند.