به گزارش «نود اقتصادی»، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی: آزادسازی قیمت خودرو باعث خواهد شد شرکت‌های خودروساز از زیان خارج شود. بدون شک، در اینصورت این شرکت‌ها به عنوان یکی از لیدرهای اصلی بورس با رشد رو به رو خواهند شد و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگران کننده فعلی فاصله می‌گیرد.