به گزارش «نود اقتصادی»، علی‌اکبر محرابیان، وزیر اسبق صنایع اظهار داشت: در سال‌های گذشته و قبل از حضور مهندس اسلامی در وزارت راه، تولید سالانه مسکن کشور به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. وقتی تولید کمتر از نصف نیاز کشور می‌شود مسلما شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود.