به گزارش «نود اقتصادی» براساس آخرین نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی کشور، در ۱۱ماهه امسال ۲۰ هزار و ۵۲۰ مرغداری پرورش مرغ گوشتی کشور، ۱۶ هزار و ۴۵۲ مرغداری فعال و ۴ هزار و ۶۸ واحد نیز غیرفعال هستند.

آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بین ۴ تا ۵ هزار مرغداری غیرفعال در کشور وجود داشته که این تعداد در سال ۹۸ به ۲ هزار و ۲۴۴ واحد کاهش یافته بود. اما بازهم در سال ۹۹ با تعطیلی ۱۸۲۴ مرغداری گوشتی، بار دیگر تعداد مرغداری‌های غیرفعال به بیش از ۴ هزار واحد رسیده است. 

قابل ذکر است در سال‌های اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی، خرید گوشت قرمز برای بسیاری از خانوارها دشوار شده و با جایگزینی گوشت مرغ، تقاضا برای گوشت مرغ زیاد شده است.