دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور اقتصاددان و فارغ‌التحصیل مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات امروز آقای رئیس جمهور در مورد چرخش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها گفت: محبوبیت آقای روحانی در جامعه زیر پنج درصد است. ایشان در ۲۲ بهمن بخاطر بدبختی مردم از آن‌ها عذرخواهی کرد. حالا چه شده که می‌گوید چرخ اقتصاد چرخیده؟! آیا رئیس جمهور وضعیت نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی، قیمت سرسام‌آور مسکن و نرخ ثابت سرمایه که منفی شده است را نمی‌بیند؟!

آقای روحانی به هیچ وجه مدیر خوبی نبوده و نخواهد بود. بهتر است روحانی بجای این حرف‌ها جلوی رئیس دفترش را بگیرد که هیچ‌گونه سواد ارزی ندارد و در این رابطه اظهار نظر می‌کند. رئیس سازمان برنامه بودجه دولت روحانی کوچکترین شناختی از ماهیت بودجه ندارد. جناب روحانی تنها نگاهش به سردمداری آمریکاست و جز این اندیشه دیگری ندارد. دولت روحانی ناکارآمد است و این ناکارآمدی در هفتاد سال گذشته تاریخ ایران بی‌سابقه است.