بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» از آمارهای وزارت نیرو استخراج کرده است، سرعت رشد تولید برق کشور در دولت روحانی نسبت به دولت قبل نصف شده است.

در هشت سال دولت‌های نهم و دهم میزان تولید برق کشور ۵۶ درصد افزایش یافت اما در دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد تولید برق فقط ۲۸ درصد بوده است.

در پایان سال ۱۳۸۳ تولید برق کشور ۱۶۲۸۶۹ میلیون کیلووات ساعت بود که در پایان سال ۱۳۹۱ با رشد ۵۶ درصدی به ۲۵۴۲۷۵ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافت. اما در هفت سال اخیر فقط ۲۸ درصد به تولید برق کشور افزوده شده به طوری که در پایان سال ۱۳۹۸ به ۳۲۶۴۳۱ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.