به گزارش «نود اقتصادی»، در شهرهای مختلف کشور می توان پراید ۱۳۱ صفرکیلومتر را از ۹۵ میلیون تا ۱۱۵ میلیون تومان خریداری کرد.

پراید ۱۳۲ صفر کیلومتر نیز در بازار بین ۱۰۴ تا ۱۱۰ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ هم از ۱۰۷ تا ۱۳۳ میلیون تومان قابل خریداری است.

پراید وانت ۱۵۱ هم قیمتی بین ۱۰۶ تا ۱۱۷ میلیون تومان دارد.

نوع و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

آمل

۹۱ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کهگیلویه و بویراحمد

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

دامغان

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تبریز

۱۰۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کرج

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۲.۵ میلیون

پراید ۱۳۲ مدل ۹۹

مهاباد

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۳۲ مدل ۹۹

مهاباد

۱۰۴ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

دامغان

۱۱۳ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بابل

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۷ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

گنبدکاووس

۱۰۶ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

کرمانشاه

۱۰۹ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

شاهین شهر

۱۳۳ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

تنکابن

۱۱۸ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

اصفهان

۱۳۳ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

مشهد

۱۱۸ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

بابل

۱۲۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

جویبار

۱۱۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

قائم شهر

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

شیراز

۱۱۷ میلیون

منبع:خبرآنلاین