به گزارش «نود اقتصادی»، مهرداد ویس کرمی، نماینده مردم خرم آباد در مجلس اظهار داشت: چرا باید استانی که 4 درصد از سنگ‌های تزئینی دنیا را دارا می‌باشد به خام فروشی روی بیاورد؟ شما برنامه‌ای برای احیای بخش معادن ندارید. بحث تجارت و صنعت و معدن یک علم پیچیده و پیشرفته است و شما در این حوزه تجربه دارید. ولی مدرک تحصیلی شما لیسانس هست.

وی بیان کرد: از نظر بنده برای کشوری که این همه تحصیل کرده دارد برازنده نیست که تصدی این وزارت خانه به فردی با مدرک لیسانس سپرده شود.

مهرداد ویس کرمی افزود: شما دارای شرکت واردات ماشین‌های سنگین هستید. آیا می‌توانید در بین منافع ملت ایران  و سیاست‌های وارد کننده‌ها به درستی انتخاب کنید؟ از نظر بنده برنامه پیشنهادی شما در حد یک پرپوزال است. از نظر بنده شما به عنوان یک فرد استخوان خرد کرده در این حوزه نیستید. شما چه برنامه‌ای برای برخورد با مافیای وارد کنندگان قاچاق در حوزه صنعت و معدن دارید؟

نماینده مردم خرم آباد بیان کرد: به گمانم مجلس به شما رای می‌دهد اما توجه داشته باشید که تمام ایران تنها چند استان نیست. باید امکانات و ظرفیت‌های کشور در تمام استان‌ها به طور متوازن تخصیص شود. گفته می‌شود شما در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته‌اید اما ماهیت دور زدن تحریم‌ها به گونه‌ای است که این ادعا قابل اثبات نمی‌باشد.

وی افزود: می‌گویند دختر شما به عنوان هیات مدیره در برخی از شرکت‌های اقماری سمت دارد و اقامت کانادا را دارد. آیا این صحبت درست است؟ اگر مجلس به شما نیز رای اعتماد دهد از باب مصلحت کشور است؛ چرا که مجلس یازدهم دغدغه حل مشکلات را دارد.

کرمی در ادامه گفت: حاج قاسم متعلق به جهان است نباید در امور جزئی از خون ایشان هزینه شود. خون شهید لغزنده است و نباید به سر مسائل جزئی به آن متوسل شوید. گفته می‌شود شما اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری در خارج را دارید لطفا در این زمینه توضیح دهید.