به گزارش «نود اقتصادی»، علی صالح آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: ابزار ها و نهاد ها متعددی وجود دارد که در بازار سرمایه به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران کمک میکند. با توجه به این که عده زیادی از مردم در بخش تقاضا به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شده اند امکان دارد که روند خوبی را برای مدتی در پیش رو نداشته باشیم. چون افرادی که وارد می‌شوند اکثرا به بازار سرمایه نا آگاه هستند و تخصص ندارند و همچنین رفتار هیجانی دارند که این باعث می‌شود سهمی که هیچ ارزشی ندارد و هیچ مبنایی برای بالا رفتن قیمت ندارد ، صف خرید شود. این رفتار ها ایراد دارند و باعث می‌شوند آن فردی که تحلیل می‌کند و سواد مالی دارد بعد از مدتی بیخیال شود چون تحلیل هایی که میکند اشتباه از آب در می آیند.

 وی بیان کرد: این به معنا نیست که تحلیلش غلط بوده ولی چون در این بازار پول آمده باعث شده تا بدون هیچ پیش زمینه ای افزایش ارزش پیدا کند. لذا جا دارد نهاد های مختلفی که در بازار سرمایه وجود دارد مردم را به سمت این که از طریق صندوق های سرمایه گذاری ، در بازار سرمایه گذاری کنند، هدایت کند. چون سازمان بورس بر روی صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهاد ناظر، نظارت دارد.