به گزارش «نود اقتصادی»، ساسان شاه ویسی تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: طرح وام ودیعه مسکن نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت در مواجهه با نرخ تورم فزاینده غیرقابل مهار است، ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و نرخ اختصاص یافته به این طرح شامل همه آنها نمی‌شود. بنابراین این طرح انحرافاتی خواهد داشت، این سیاست صرفاً مُسکن است و بازدارنده نخواهد بود. اتفاقاً سیاست تکمیلی است برای تورم بیشتر در حوزه مسکن و همیشه مستاجرین باید هزینه این امر را بدهند.