به گزارش «نود اقتصادی»،‌ احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: دولت که فرمان اداره کشور را در سال آخرش رها کرده است اما اگر این روند تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند یعنی مجلس نتوانسته کنترل فرمان را در دست بگیرد، کنترل فرمان به معنای اجرا نیست، ولی می‌تواند دولت را در ریل درست قرار داده و مستمرا نظارت کند و یکسره در حالت تذکر و هدایت باشد. مجلس در این شرایط می تواند کنترل فرمان را در دست گیرد.