به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا تاج‌بر، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سرمایه هنوز به عنوان جذاب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. با توجه به افزایش جزئی در نرخ سود بانکی اما هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود سرمایه‌های خود به بانک‌ها ندارند، بلکه به دنبال ورود نقدینگی‌های موجود به سمت بازار سرمایه هستند.

وی بیان کرد: عمق بازار سرمایه به دلیل ورود حجم گسترده نقدینگی در حال افزایش است. بازار اکنون مانند دو سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر عضو ندارد بلکه با دو میلیون عضو در حال فعالیت است که این موضوع منجر به ورود حجم بیشتر نقدینگی و شتاب در رشد شاخص بورس شده است.

علیرضا تاج‌بر افزود: برخی از سهم‌های بزرگ به دلیل رشد ۵۰ درصدی متوقف شدند. توقف این نمادها باعث شده تا نقدینگی به سمت دیگر سهم‌ها برود و در وضعیت کنونی شاهد رشد جمعی نمادها در بورس باشیم.