به گزارش‌«نود اقتصادی»، فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در موضوع حذف یارانه انرژی باید درآمد و مصرف مردم مورد توجه قرار گیرد و یک طرح همه جانبه داشته باشیم. ما نمی‌توانیم بگوییم یارانه‌ها را حذف کنیم و قیمت را در هر محصولی واقعی کنیم ولی نظام حقوق و دستمزد را تغییر ندهیم و یا نظام مالیاتی را به نفع مردم تغییر ندهیم.

وی بیان کرد: باید قیمت انرژی در کشور واقعی باشد، ولی از طرف دیگر باید نظام حقوق و دستمزد هم واقعی شود. یعنی حتماً حقوق و دستمزد ما باید با قیمت فرآورده‌ها و کالاهای مصرفی برای مردم تطابق داشته باشد. البته حل این مشکل تنها به حوزه انرژی مربوط نمی‌شود، زیرا یکی از ابزارها برای تناسب بین درآمد و مصرف مردم ساماندهی نظام مالیاتی در کشور است.

عباسی افزود: در کشور ما باید بحث مالیات بر مصرف به صورت جدی پیگیری کنیم. هر کسی در جامعه بیشتر مصرف می‌کند و گران‌تر زندگی می‌کند، مطمئناً از امنیت هم بیشتر استفاده می‌کند، از انفال هم بیشتر استفاده می‌کند، از طبیعت و محیط زیست هم بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه باید مطابق با آن هزینه‌هایش هم پرداخت کند. یعنی مالیات به تناسب مصرفی که دارد از او گرفته شود.