«نود اقتصادی»-حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو: شرایط جدید ثبت نام خودرو روش غلطی است اگرچه هدف درستی را نشانه گرفته است.

 انتخاب شیوه واگذاری شبیه دهه ی ۷۰ میلادی کشورهای کمونیستی انتخاب درستی برای شناسایی مصرف کننده واقعی خودرو نیست. مگر در جمهوری اسلامی هم قرار است مانند کشورهای کمونیستی هدف وسیله را توجیه کند؟

 دولت عاجز از مهار قیمت خودرو در بازار، ریشه این آشفتگی را تنها سفته بازی و دلالی و احتکار می داند. اما باید باور کند که افت تولید بعلاوه ی ممنوعیت واردات خودرو در کنار فاصله تصنعی ایجاد شده بین قیمت کارخانه و بازار است که به این آشفتگی دامن زده است.

 دلال‎ها اتفاقا محصول این شرایطند نه بوجود آورنده این شرایط. در واقع دولت باید ریشه های این التهاب افسارگسیخته را در جای دیگری جستجو کند. همان جایی که تورم را افسارگسیخته کرده است.

 وقتی ظرفیت تولید آنقدر محدود است که تنها بخش کوچکی از جمعیت متقاضی را پوشش می دهد چرا باید عموم مردم را به شانس داشتن یک خودرو به نرخ کارخانه برای مدتی کوتاه مشعوف نمود؟ سرخوردگی آنانی که در این قرعه کشی جا می‎مانند را چه کسی پاسخگوست؟

 اصلا چرا باید عده‎ی کوچکی از مردم به حکم قرعه از یارانه قیمت خودرو بهره مند شوند و خیل عظیمی از مردم از چنین یارانه ای بی‎بهره باشند در حالیکه قرار است زیان شرکت های خودروساز را هم از طریق تورم قیمتی ایجاد شده همه مردم بپردازند.

 آقای وزیر، شما که بنظر گوش شنوایتان بیش از وزرای قبلی است، مراقب شیطنت اتاق فکرهای وزارت تحت امرتان باشید. از این وزارت‎خانه ۷ سال است که آبی گرم نشده، این آشفته بازار هم محصول عملکرد همان‌‎هایی است که در این اتاق فکرها به وزرای قبل از جنابعالی مشاوره اشتباه می‎دادند.

 مطمئن باشیم هر محدودیتی که در اقتصاد ایجاد می‌‎کنیم باعث دور شدن از اقتصاد رقابتی و نزدیک شدن به اقتصاد رانتی می شود. در واقع ایجاد هر محدودیت در بازار، یک امضای طلایی برای رانت خواری عده‎ای ایجاد می‎کند.