به گزارش «نود اقتصادی»، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اگرچه جهش تولید خودرو با وجود تحریم ها با محدودیت های زیادی همراه است اما غیر ممکن هم نخواهد بود. به نظر می رسد شرکت های خودروساز بیش از آنکه همت خود را بر روی تولید محصولات جدید که تامین قطعات آن ها وابستگی بیشتری به منابع خارج از کشور دارد معطوف کنند، بایستی ظرفیت بیشتر خطوط تولید خود را به خودروهایی اختصاص دهند که از عمق ساخت داخل بیشتری برخوردار است.

وی بیان کرد: اگرچه بازار تشنه تنوع و تولید خودروهای جدید است اما شرایط تحریم باعث شده امکان تولید این نوع خودروها آن هم در تیراژ بالا تقریبا غیر ممکن باشد؛ لذا تخصیص ظرفیت خطوط تولید خودروسازان به تولید خودروهایی که وابستگی کمتری به قطعه سازان خارجی دارند، استراتژی هوشمندانه ای برای سالی است که بنام جهش تولید نامگذاری شده است.