دوشنبه سوم آبان ۱۴۰۰ ساعت ۵:۲۳:۱ قبل از ظهر

اخبار حسن سبحانی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
استقراض نکردن از بانک مرکزی با قانون نویسی حل نمی شود

حسن سبحانی بیان کرد: اینکه ما فکر کنیم با نوشتن قانون دولت‌ها نمی‌توانند به سمت استقراض بروند، این تصوری نیست که واقعیت‌ها آن را تایید کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
طرح قانون بانک مرکزی فاجعه بزرگی برای اقتصاد ایران است

حسن سبحانی بیان کرد: طرح قانون بانک مرکزی، یکی از بزرگترین فاجعه‌هایی است که در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، زیرا همه انحرافاتی که در مسائل پولی و بانکی در این سی و چند سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است را این طرح به قانون تبدیل خواهد کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
مجلس هفتم هیچ گاه طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب نکرد

حسن سبحانی با بیان اینکه حقیقت آن است که مجلس هفتم، هیچ‌گاه طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب نکرد، گفت: شاید اشکال از دکتر حداد عادل بود که ایشان به‌اشتباه، طرح را طرح تثبیت قیمت خواندند و روزنامه‌های مخالف هم آن را برجسته کردند. 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران مطرح کرد؛
کسری تراز عملیاتی دولت در لایحه ی بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟

حسن سبحانی بیان کرد: افزایش ۷۳.۵ درصدی هزینه‌های دولت در قبال افزایش ۲۲ درصدی درآمدها در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بیش از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی ایجاد کرده است.

کسری بودجه در در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

استاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: کسری ۲۹۵۱۰ میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت دهم با کسری۳۱۹۴۱۶ میلیارد تومانی تحویل دولت آتی خواهد شد.

«نود اقتصادی»‌کسب اطلاع کرد+نمودار
ادامه کنترل چاپ پول تورم‌زا در دولت رئیسی


«نود اقتصادی»‌ کسب اطلاع کرد+سند
 ۳۴ شرکت بورسی در سال گذشته زیان‌ده بوده‌اند
فیلم/ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق سندیکای صنعت برق در گفتگو با «نود اقتصادی»:
وزارت نیرو پول نیروگاه‌های بخش خصوصی را نمی‌دهد

پربیننده