شنبه بیست و سوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۵:۳۴:۱۸ بعد از ظهر

اخبار صندوق ضمانت

تدوین بسته حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران از شرکتهای دانش بنیان

ئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت، بسته حمایتی ویژه شرکتهای دانش بنیان به منظور تسهیل در تامین مالی قبل از حمل و ساده سازی وصول مطالبات صادرکنندگان دانش بنیان از خریداران خارجی به واسطه شرکتهای امین صورت گرفته است.

توسعه همکاریهای صندوق ضمانت صادرات ایران و مناطق آزاد چابهار

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت منطقه آزاد چابهار از جایگاه استراتژیکی مهمی بر خوردار است و می تواند در تجارت کشور اثر گذار باشد.

ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات جهت حمایت از صادرکنندگان در بازارهای خارجی

سیدامیر برهانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفتگوی زنده با شبکه چهار از ظرفیت های بالای صندوق در حمایت از صادرات غیر نفتی خبر داد.

افزایش حمایت از تولید صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات

حمایت های صندوق ضمانت صادرات ایران از تولیدات صادرات محور داخلی به ویژه محصولات دانش بنیان گسترش می یابد .

عضویت صندوق ضمانت صادرات ایران در شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

صندوق ضمانت صادرات ایران با حداکثر آراء در بین کاندیداهایی از بانکها، صنعت بیمه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اول شد و به عضویت شورای این کمیته (ICC) درآمد.