شنبه بیست و سوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۷:۲۳:۱۱ بعد از ظهر

اخبار صابر فیضی

فیضی مطرح کرد:
 پروژه فیبرنوری اقدامی بی‌سابقه در تاریخ ارتباطات است

عضو اصلی هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: طراحی و اجرای پروژه ملی فیبرنوری در تاریخ ایران یک اقدام بی‌سابقه است و می‌تواند عقب ماندگی ما در حوزه توسعه فیبرنوری و اینترنت ثابت را ظرف مدت ۲ سال جبران کند.