عزت اله یوسفیان ملا بر این باور است که باید یک سیاست واحد و کلان برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شود که همواره بر اساس آن رفتار شود و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با آن صورت گیرد نه اینکه هر وزیر و مسئول در دوره فعالیت خود سیاست‌های سال‌های قبل را کاملا نفی و مغایر با قانون بداند و رویکرد‌های خود را عملی و منطقی فرض کند و این روند همواره ادامه داشته باشد.
وی مشکلات موجود در کمبود منابع ارزی و اختصاص ارز مسافرتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حالی چنین محدودیت‌هایی در اختصاص ارز مسافرتی وجود دارد که در بسیاری موارد این سفر‌ها برای تحصیل یا درمان صورت می‌پذیرد اما در طرف دیگر شاهد هستیم که بالغ بریک میلیارد و 360 میلیون تومان برای واردات خودرویی همچون لکسوس می‌شود