فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه محدودیت رشد پایه پولی به معنای کنترل نقدینگی است، اظهار داشت: با کاهش رشد نقدینگی در فروردین ماه سال جاری، باید انتظار کاهش تورم در ماه های آینده را داشته باشیم.

وی افزود: علاوه بر آن باید ببینیم برای اجزای دیگر نقدینگی چه اتفاقی افتاده است. البته به دلیل نوع رفتار مصرف کننده و کاهش تقاضای پول در فروردین و اردیبهشت، شاهد کاهش هیجان تورمی در بازارها هم هستیم.

پرویزیان گفت: بانک مرکزی حتما آمار درستی را منتشر می کند اما میزان اعتماد مردم به این آمارها در شرایط فعلی اقتصادی بسیار مهم است. اگر اعتماد عمومی به طور کامل جلب شود، بانک مرکزی می تواند در کنترل تورم موفق تر عمل کند.

این اقتصاددان بیان کرد: در روزهای اخیر، جنجال ها و تنش های سیاسی آرام‌تر شده است اما برخی به افزایش انتظارت تورمی دامن می زنند. هرگونه اظهار نظر غیرمنطقی در مورد نرخ متغیر خارجی همچون دلار به شدت انتظارات تورمی را تحریک می‌کند، این موضوع بسیار حساس است و با دقت بیشتری باید در مورد آن صحبت کرد.

نایب رئیس انجمن اقتصاددانان گفت: اگر نمی توانیم با دقت حرف بزنیم، حداقل بهتر است صحبتی در این باره نکنیم و باعث تحریک بیشتر انتظارات تورمی نشویم.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور در حوزه پولی درگیر تب و تاب انتظارات تورمی است، به عنوان نمونه سخنان غیرمنطقی یک نماینده مجلس درمورد نرخ ارز ممکن است وضعیت را آشفته‌تر کند.

پرویزیان بیان کرد: امنیت اقتصادی با کار روی روان بازار و حضور هوشمندانه نهاد پولی در بازار محقق می شود. مدیریت کشور در شرایط فعلی کار راحتی نیست، اما افراد در هرجناحی باید نوع صحبت خود در مورد نرخ ارز را مدیریت کنند.

وی گفت: به عنوان مثال آقای همتی که این روزها دائما بلندگو در دست دارد و درمورد انتشار پول سخنانی می گوید، مگر شخص ایشان نگفته است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را قبول نداشته‌ام اما بر طبق دستوراتی تخصیص آن را انجام دادم.

این اقتصاددان گفت: ایشان در شرایطی اظهار نظر می کند که خودش هم روزی رئیس کل بانک مرکزی بوده است و حتی دستور انتشار نقدینگی را می داده، اما حالا می گوید بانک مرکزی فعلی مقدار نقدینگی را به میزان بیشتری افزایش داده است!

پرویزیان بیان کرد: آقای همتی روزی در جایگاهی بوده که باید انتظارات تورمی را مهار می کرده است اما آیا این سخنان در شرایط فعلی به دلایل سیاسی است یا واقعا دلش به حال اقتصاد ایران می سوزد؟!

نایب رئیس انجمن اقتصاددان تصریح کرد: اگر کسی دلش به حال کشور بسوزد و با نیت خیر بخواهد صحبت کند، آیا شرایط قعلی برای این قبیل اظهار نظرها درمورد جریان نقدینگی مناسب است؟

وی گفت: باید اطلاع رسانی آزاد اتفاق بیفتد اما این اطلاع رسانی آزاد نباید به گونه ای باشد که جریان انتظارات تورمی را در شرایط فعلی کشور، شعله ورتر کند.

این اقتصاددان گفت: فرض کنید در یک کشتی چوبی نشسته‌ایم و از طوفانی درحال رد شدنیم و این وسط شخصی برای گرم شدن آتش روشن کند، طبیعتا کشتی هم می سوزد. سخنانی که به انتظارات تورمی دامن بزند نباید از جناح چپ و راست و مسئول سیاسی شنیده شود.

وی تصریح کرد: متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، نقدینگی و تورم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. بهره‌برداری از این متغیرها و معیشت مردم در جهت منافع سیاسی باعث می‌شود تا دودش به چشم دهک های ضعیف جامعه برود.

پرویزیان عنوان کرد: کسی باید درمورد متغیرهای اقتصادی اظهار نظر کند که خودش در دوره مسئولیتش در بانک مرکزی درست کار انجام داده باشد. ضمن اینکه به طور کلی با اعتبار نهاد پولی و بانک مرکزی کشور نباید بازی کرد.