به گزارش «نود اقتصادی» مهمترین پروژه مشترک آبی و مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با ظرفیت تامین آب 74 هزار هکتار اراضی شمال غرب کشور و اشتغالزایی 40 هزار نفر به بهره برداری می‌رسد.