فرزاد میرزایی، مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی مناطق آزاد با اشاره به این موضوع که سیاست های توسعه گردشگری مناطق آزاد منطبق با احکام سیاستی مندرج در سیاست های اقتصاد مقاومتی است به خبرنگار «نود اقتصادی»گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان بر پنج مقوله نو آوری ، مردمی سازی ، تکیه بر ظرفیت های داخلی، صادرات محصولات و تکمیل زنجیره ارزش تقسیم بندی نبود که با این وصف با ۲۳ حکم مندرج در این سیاست ها رو به رو می شویم. که تلاش شده است تمامی این احکام در بودجه ریزی عملیاتی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مناطق آزاد در ۶۰ راهبرد عملیاتی در حال اجرا است.

وی افزود: در سال گذشته جامعه محلی مناطق آزاد تجربه میزبانی بیش از ۵۰ میلیون مسافر را داشته است. که بنا است در سال ۱۴۰۳ این تعداد را به بیش از ۶۵ میلیون نفر برسانیم.

میرزایی قلعه در ادامه با تاکید بر امر مردمی سازی فعالیت های حوزه گردشگری خاطر نشان کرد: در مناطق آزاد گردشگران میهمانان ناخوانده محسوب نمی شوند بلکه برای هر مسافر با هر سلیقه ای بسته های متنوع میزبانی توسط جامعه محلی تدارک دیده شده است.

 مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی مناطق آزاد با بیان این موضوع که در دو سال گذشته رشد بوم گردی ها در مناطق آزاد ۴ برابری بوده است اشاره کرد: برای ارزان سازی سفر سیاست گسترش این نوع از خدمات و البته خانه و کاشانه در حال انجام است.

وی در پایان از رشد ۳۲ درصدی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مناطق آزاد بخصوص در بخش هتلی خبر داد.