شنبه بیست و سوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۶:۳۱:۲۱ بعد از ظهر

اخبار مناطق آزاد

گردشگری مناطق آزاد پایلوت سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

دکتر محمد فرزاد میرزایی قلعه، از قرار گیری کلان سیاست های گردشگری مناطق آزاد بر ریل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

مدیرکل گردشگری مناطق آزاد خبر داد
بازدید ۴۰۰ هزار نفر از مناطق آزاد در اردوهای راهیان پیشرفت

مدیرکل گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بازدید ۴۰۰ هزار نفر با عنوان «راهیان پیشرفت» از مجموعه‌های مختلف مناطق آزاد در نیمه دوم سال خبر داد و این بازدیدها را در راستای تربیت راوی پیشرفت در کشور پراهمیت خواند.

عرضه گوشت قرمز با قیمت مناسب در پلتفرم‌ها

برخی پلتفرم‌ها در اقدامی ابتکاری اقدام به عرضه کنسرو گوشت آماده با قیمت مناسب کردند.

مسئله معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد بررسی می شود

یک‌صد و چهل و پنجمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" مشوّق¬ ها و معافیت¬ های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی" برگزار می‌شود.

زمان مناسبی برای کمک به مناطق آزاد است

وزیر اقتصاد آزاد کردن فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بروکراسی‌ این مناطق، مدیران مناطق آزاد از قید و زنجیرهایی که مدیران مرکز ایجاد کردند و رهایی این مناطق از مقررات دست‌وپاگیری که در گذشته مانع پیشرفت شده است، را سه اقدام ضروری برای بهبود چشم‌انداز عملکردی مناطق آزاد عنوان کرد.