به گزارش شستا رسانه، نیروگاه‌های برق خلیج فارس و طوس وابسته به هلدینگ انرژی شستا در سال گذشته رکورد‌های اورهال و تولید برق را در ۱۰ سال اخیر شکستند.

نیروگاه خیلج فارس که در استان هرمزگان واقع است با تولید ۶۳۰۰ مگاوات ساعت برق و نیروگاه طوس واقع در خراسان رضوی نیز با تولید ۳۹۰۰ مگاوات ساعت برق رکورد سال‌های اخیر را شکستند.

بنا به درخواست وزارت نیرو و تاکید دولت به منظور تامین حداکثری برق زمان اورهال دوره‌ای نیروگاه خلیج فارس هم به جای ۱۵ روز به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافت همچنین تعمیرات اساسی نیروگاه طوس هم به جای اینکه در ۱۰۰ روز انجام شود ظرف مدت ۹۰ روز انجام شد.

 

هم اکنون راندمان نیروگاه گازی خلیج فارس ۳۳ درصد است که برای افزایش این راندمان به ۵۰ درصد پروژه تغییر وضعیت نیروگاه از حالت گازی به سیکل ترکیبی با اعتبار ۴۰۰ میلیون یورو طراحی شده و علیرغم کسب مجوز شورای اقتصاد، همچنان در انتظار حمایت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی قرار دارد. درصورت اجرای این پروژه ۳ واحد ۱۶۰ مگاواتی و جمعا ۴۸۰ مگاوات به میزان برق تولیدی این نیروگاه افزوده می‌شود.

۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز اورهال نیروگاه طوس، ایرانی است و عمدتا توسط کارگران و مهندسان در قالب طرح‌های دانش بنیان تهیه و تولید می‌شود.

در حال حاضر برق تولیدی این ۲ نیروگاه برای تزریق به شبکه سراسری تحویل وزارت نیرو می‌شود.